Ohvrihõbe pulgad

Uss, uss, tule maa seest välja!
Too teadmised, oskus teadmisi kasutada!
Tänan!

Ohvrihõbe pulk on minu, Metsküla Kalju loodud autoritoode. Seda toodet ei ole varem eksisteerinud, nii nagu seda nime ja möttestatust kasutatud. Keelan selle toote ja möttestatuse kopeerimise vastavalt EV seadustele. Lisaks sönan, kes iganes seda teeb, saab lisaks avalikule, seaduslikule tagajärjele ka Maaemalt tagajärje enese kehasse. Nii on

Ohvrihõbe pulki valmistan vastavalt sellele, kuidas aega ja tahtmist. Piltidel toodud ohvrihõbe pulgad ei ole müügiks ja neil köigil on olemas valdaja. Miks ja milleks ohvrihöbe pulk? Sa ei ole selleks küps, seega Sinule ei valmista.

#ohvrihõbe #ohvrihöbe #ohver #ohverdamine #allikaleohverdamine